Sprawy spadkowe

Prawie każdy człowiek może się spodziewać, że zostanie w przyszłości spadkobiercą lub będzie musiał uregulować sprawy majątkowe po krewnych. Czasami jest to bardzo proste, a w innych przypadkach czasochłonne, skomplikowane i bardzo trudne. Niektórzy spadkobiercy stają przed sporym problemem, jak stać się właścicielem odziedziczonego samochodu, bądź działki, w szczególności gdy spadkobiorców jest więcej niż jeden.

Pierwsze kroki w sprawach spadkowych

Aby stać się właścicielem odziedziczonego majątku należy nabyć spadek. Można to zrobić na dwa sposoby:

  • Idąc do sądu – gdzie uzyskamy postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku;
  • Idąc do notariusza – gdzie uzyskamy akt poświadczenia dziedziczenia.

Sprawy spadkowe – jak wygląda proces postępowania sądowego

W celu nabycia spadku drogą sądową musimy złożyć odpowiedni wniosek z załącznikami, które obejmują akt zgonu spadkodawcy, akty urodzenia jego dzieci i małżonka. Kompletny wniosek składamy do sądu i uiszczamy opłatę 105 zł. Okres oczekiwania na rozprawę zależy od sądu, do którego kierujemy sprawę, od jego przeciążenia. Przy czym sprawy spadkowe zazwyczaj załatwiane są szybciej, niż inne. Po przeprowadzeniu rozprawy, sąd ogłosi jakiej części spadku staliśmy się właścicielami. A dokładniej do jakiej części spadku mamy prawo.

Sprawy spadkowe – jak wygląda nabycie spadku u notariusza

Właścicielami majątku spadkowego możemy również stać się poprzez uzyskanie aktu poświadczenia dziedziczenia. W tym wypadku wystarczy udać się do notariusza. Oczywiście na samym początku należy dostarczyć odpowiednie dokumenty niezbędne do wystawienia stosowanego poświadczenia.

Decydując się na rozprawę sądową, możemy spodziewać się niskich kosztów, lecz nieco dłuższego czasu załatwienia sprawy. Natomiast uzyskanie praw do spadku za pośrednictwem rejenta, będzie znacznie szybsze, lecz także kosztowniejsze, a dodatkowo wymaga obecności wszystkich spadkodawców w jednym czasie i miejscu.

Należy pamiętać, iż notariusz, czy też sąd określą jedynie jaki mamy udział w masie spadkowej na przykład ¼ lub 1/6. W celu uzyskania własności całości danej nieruchomości, należy wszcząć kolejne postępowanie – o dział spadku.

Chcąc szybko i właściwie rozwiązać swoje sprawy spadkowe, warto zgłosić się do LEGAL.F KANCELARIA Paulina Fiejdasz Radca Prawny. Z całą pewnością uzyskamy tam profesjonalne wsparcie w sprawach spadkowych.