praca magisterska

Pisanie pracy dyplomowej dla wielu studentów wiąże się z dużym stresem. Praca magisterska bazuje zarówno na wiedzy jak i na badaniu przeprowadzonym przez studenta. Duży stres związany z niewiadomą odnośnie tego, jak napisać pracę magisterską, sprawia, że wielu studentów odkłada pisanie na ostatnią chwilę. Takie zachowanie nie sprawia jednak, że stres zniknie. Wręcz przeciwnie, ponieważ w wyniku przekładania terminu pisania pojawia się jeszcze presja czasu.

Wybór promotora i tematu

Promotor towarzyszy studentowi przez cały okres pisania pracy. Dlatego warto się nim zainteresować już wcześniej i wybrać takiego, który będzie potrafił pomóc z interesującym studenta zagadnieniem.

Mogłoby się wydawać, że pisanie pracy magisterskiej rozpoczyna się w momencie tworzenia planu pracy. Jednak wcześniej należy wybrać temat. Przy wyborze student wraz z promotorem powinni kierować się takimi motywami jak: zainteresowania, umiejętności czy też możliwość korzystania z literatury obcej. Dobry temat to początek sukcesu. Jeśli student będzie zainteresowany tematem, o którym pisze, znalezienie odpowiedzi na pytanie, jak napisać pracę magisterską okaże się o wiele łatwiejsze.

Spis treści to podstawa

Pisanie każdej pracy powinno zaczynać się od stworzenia planu. W przypadku pracy magisterskiej wykonanie tego elementu ułatwi pracę na późniejszych etapach. Spis treści jest dobrym zabezpieczeniem przed błądzeniem po omacku. Gdy zostanie on stworzony na początku, w trakcie pisania student będzie doskonale wiedział, czego potrzebuje na danym etapie swojej pracy. Ponadto podzielenie obszernej pracy magisterskiej na etapy pozwoli działać w mniejszym stresie.

Znajdź odpowiednie źródła

Gdy temat jest już zatwierdzony, a plan pracy stworzony, student może rozpocząć poszukiwania wartościowych materiałów. Wybór literatury jest ważną częścią całego procesu tworzenia, dlatego warto podejść do tego zadania profesjonalnie. Poszukiwania można rozpocząć od katalogów bibliotecznych, zarówno tradycyjnych, jak i elektronicznych. Po skompletowaniu odpowiednich materiałów następnym etapem jest czytanie oraz analiza.

Pamiętaj o przypisach

Przypis jest elementem niezbędnym w pracy magisterskiej, jednak bardzo łatwo jest się pogubić w ich tworzeniu. Dlatego warto pamiętać, aby na bieżąco je uzupełniać. Lepiej zrezygnować ze skrótów i pisać wszystko w całości. Warto o tym pamiętać, gdyż szukanie jeszcze raz cytowanego zdania w stosie książek może okazać się problematyczne.

Klucz do sukcesu, czyli dobra organizacja.

Techniczna wiedza na temat pracy jest bardzo ważna. Dlatego należy sprawdzić wytyczne na stronie uczelni i trzymać się ich konsekwentnie do końca. Istotne jest również dbanie o własne materiały. Wszystko należy zorganizować tak, aby się w nich nie pogubić, dlatego najlepiej zaraz po powrocie z biblioteki opisywać nowe materiały.

Pisanie prac magisterskich może wydawać się trudne i bardzo stresujące, jednak gdy do tematu podejdzie się na spokojnie i będzie się trzymać z góry ustalonego planu to sukces gwarantowany.