Beton towarowy

Beton to najstarszy materiał budowalny stosowany do budowy różnorodnych obiektów. Bez niego trudno sobie wyobrazić jakikolwiek plac budowy czy wznoszenie budynków. Przez wieki receptura betonu ulegała różnym modyfikacjom, aby współcześnie dojść do nowoczesnych, bardziej trwałych i stabilnych struktur, jakimi charakteryzuje się np. beton towarowy. Czym właściwie jest niniejszy materiał i jak kształtują się jego koszty – te kwestie poruszymy w dzisiejszym artykule.

Co to jest beton towarowy i czym się charakteryzuje?


Beton towarowy to surowiec budowalny powstały na skutek zmieszania ze sobą w odpowiednich proporcjach: kruszywa (drobnego i grubego), cementu, wody oraz domieszek i dodatków uszlachetniających. Swoje właściwości użytkowe zyskuje w wyniku związania wszystkich składników, a tym samym stwardnienia masy betonowej. Beton towarowy cechuje się plastycznością oraz dużą trwałością i wytrzymałością. Sam termin „beton towarowy” sformułowano po raz pierwszy w normie budowlanej BN-78/6736-02 „Beton zwykły-beton towarowy”. Dotyczył on betonu wyprodukowanego w specjalistycznej wytwórni, a następnie transportowanego na plac budowy w postaci mieszanki betonowej w celu zabetonowania określonych elementów obiektu budowalnego. Polska wersja normy europejskiej podtrzymuje pojęcie betonu towarowego, akcentując jednocześnie jego rynkowy charakter poprzez rozróżnienie jego podtypów, tj.:
beton projektowany – przygotowywany według właściwości określonych przez zamawiającego, zadaniem producenta jest dobranie odpowiedniej receptury i zagwarantowanie nadania produktowi oczekiwanych przez zamawiającego właściwości;
beton recepturowy – sporządzany według zamówionej przez klienta receptury, gdzie producent zobligowany jest do zestawienia składników betonu o zapotrzebowanym składzie, przy czym nie bierze odpowiedzialności za skutek produkcji materiału;
normowy beton recepturowy – w naszym kraju standard normowego betonu recepturowego szczegółowo określa krajowy aneks normy europejskiej.
Warto zaznaczyć, że norma PN-EN 206-1 do ogólnej kategorii „beton towarowy” zalicza także:
beton wytwarzany w skali przemysłowej przez wykonawcę określonych robót budowlanych poza obrębem placu budowy, ale na jej wyłączne potrzeby;
beton wyprodukowany w skali przemysłowej na placu budowy przez określonego producenta, który nie jest jednocześnie wykonawcą robót budowlanych.

Ile kosztuje beton towarowy? Dlaczego cena tak się różni?


Koszt jednego metra sześciennego (tzw. kubika) mieszanki betonowej uzależniony jest od kilku istotnych czynników, do których zalicza się m.in.: klasę betonu, rodzaj wykorzystywanych do produkcji surowców (np. typ cementu czy kruszywa), rodzaj zastosowanych domieszek (wpływających na końcowe właściwości betonu), miejsce zakupu i marżę samego producenta, a także transport betonomieszarką. Warto jednocześnie dodać, że około 75% ceny to składniki samej mieszanki, a więc rodzaj cementu, kruszywa i dodatkowe domieszki uszlachetniające wyrób. Najdroższy składnik betonu towarowego to cement, stąd im więcej cementu zawiera mieszanka betonowa tym wyższa jest jego klasa wytrzymałościowa, jak i cena za jeden kubik. Warto również zaznaczyć, że ceny betonu różnią się też istotnie w zależności od regionu – ma to związek z kosztami surowców w danej części kraju oraz wydatkami na utrzymanie pojazdów. Uśredniając więc za jeden metr sześcienny betonu niższej klasy np. C12/15 (B15) zapłacić należy około 260 – 300 zł brutto. Za beton towarowy wyższej klasy np. C20/25 (B25) trzeba już zapłacić około 300 – 350 zł brutto za kubik. Z kolei za najczęściej zamawiany beton towarowy, czyli klasę C16/20 (B20) należy zapłacić około 280 – 320 zł brutto/m3.

Beton towarowy

Zastosowanie betonu towarowego i jego jakość


Beton towarowy znajduje szerokie zastosowanie w budownictwie. Stosuje się go m.in. do tworzenia elementów konstrukcyjnych różnorodnych obiektów (budynki jednorodzinne i wielorodzinne, budynki użyteczności publicznej, drogi, itp.). Z uwagi na swoją dużą wytrzymałość i trwałość jest również doskonałym surowcem wykorzystywanym do tworzenia elementów nośnych w budownictwie np. do wykonywania fundamentów budynków. Aby beton towarowy spełniał swoje zadanie, skład każdej receptury opracowywany musi być przez doświadczonych technologów z uwzględnieniem szeregu właściwości, jakie musi posiadać zarówno mieszanka betonowa, jak i stwardniały beton. Stąd beton towarowy należy zawsze zamawiać u renomowanych producentów, którzy mogą potwierdzić swoje doświadczenie i jakość wyrobów odpowiednimi certyfikatami. Warto zwrócić uwagę czy wybrany przez nas producent posiada m.in. System Zakładowej Kontroli Produkcji, a dostarczając gotowy produkt okazuje dowód dostawy – tak zwany dokument WZ, zawierający wszelkie informacje wymagane przez obowiązującą normę PN-EN 206+A1:2016-12, która opisuje parametry dostarczonej mieszanki betonowej oraz rodzaj użytych surowców.

Decydując się na wybór producenta betonu warto zaufać grupie PBI. Nasze mieszanki betonowe to jakość zapewniona przez najnowsze technologie, innowacyjność, a także zastosowanie jedynie wysokogatunkowych surowców. Proces produkcji, cechy mieszanki oraz stwardniałego betonu towarowego określa zakładowa Kontrola Produkcji oraz norma PN-EN 206+A1:2016-12, do której grupa PBI dostosowuje cały proces wytwarzania produktów.