windykacja twarda

Z teorii bardzo dobrze znamy podział czynności windykacyjnych na twarde i miękkie. W praktyce sporo firm windykacyjnych takiego sztywnego podziału nie stosuje. Nie oznacza to jednak, że podział na windykację twardą i miękką jest bezzasadny.

Samodzielna windykacja należności

Podział na windykację miękką i twardą, nawet ten teoretyczny, jest bardzo przydatny. Nie chodzi o same firmy windykacyjne, ale o przedsiębiorców. Wejście w rolę wierzyciela jest bardzo powszechne. W prowadzenie działalności gospodarczej w zasadzie wpisane są faktury, których ktoś nie opłaci w terminie. Wtedy windykacja należności staje się koniecznością. Wierzyciel, jeśli nie jest profesjonalnym windykatorem, może samodzielnie podjąć niezbędne działania. Znajomość dostępnych w ramach prawa narzędzi – tych twardych i miękkich – staje się niezbędna.

windykacja należności

Windykacja miękka a czas

Są pewne, bardzo proste zasady, a dzięki nim można szybko określić, którą z form windykacji należy podjąć. O ile są to zasady uniwersalne, o tyle należy pamiętać, że każdy dłużnik wymaga indywidualnego podejścia. Generalnie, windykacja miękka stosowana i skuteczna jest dla długów młodych (kilkutygodniowych). Im wcześniej skorzystamy z dostępnych narzędzi, tym większe szanse na odzyskanie należności.

Nie zawsze windykacja twarda

Niezależnie od tego, czy stosujemy metody przypisane windykacji twardej, czy miękkiej, na dłużnika zawsze wywierana jest presja. Działania z zakresu miękkiej windykacji są na pewno mniej inwazyjne. W zasadzie zawsze mają charakter przypominający, wzywający do zapłaty. Ma to duże znaczenie w przypadku długoterminowych i w gruncie rzeczy dobrych relacji biznesowych. Jeśli zależy nam na utrzymaniu poprawnych stosunków z kontrahentami, którzy de facto są wartościowi, właśnie tych metod użyjemy.

Kontrola płatności

Ważnym elementem windykacji należności jest ich monitorowanie. Na tej podstawie możemy wybrać najlepszą ścieżkę postępowania. Kontrola płatności pozwala na skuteczne zarządzanie stroną należności każdego przedsiębiorstwa.