Dawid Podsiadło

Dawid podsiadło biorąc udział w podcaście Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego, podzielił się swoimi przemyśleniami dotyczącymi Kościoła. Prowadzący zapytali o piosenkę zatytułowaną „Post”, której tekst wywołała sporo kontrowersji.

Jeden z prowadzących zdradził, że przed dokonaniem apostazji powstrzymuje go „katolickie poczucie winy”. Dawid Podsiało przyznał, że jest krok dalej i już odebrał potrzebny do tego akt chrztu i będąc w rodzinnych stronach, poprosi o apostazję.

Ja sam twierdzi Podsiadło ma problem z instytucja, a nie z wiarą. Szczególnie wiele przypadków pedofili oraz wtrącanie się we wszystkie sprawy: polityczne, światopoglądowe i ogólną hipokryzję. Nie identyfikując się z instytucją Kościoła nie chce zaburzać statystyk i chce od niej odejść.

Co to jest apostazja?

Apostazja jest to porzuceniem wiary chrześcijańskiej. Apostazja jest zerwaniem łączności z Kościołem i ekskomunika w tym przypadku następuje automatycznie na mocy prawa kanonicznego. Dlatego stwierdzenie, ze apostazja jest ekskomuniką na życzenie, jest prawdziwe. Apostata bo tak nazywa się osoba, która zdecydowała się na apostazję, nie może korzystać z urzędów kościelnych, przywilejów i sakramentów. Dodatkowo apostata nie musi płacić podatku na rzecz Kościoła, jeśli taki podatek jest nakładany przez kraj.

Co zawiera oświadczenie w sprawie apostazji?

W oświadczeniu muszą się znaleźć takie dane jak:

  • Dane personalne
  • Informacje odnośnie miejsca i daty chrztu

Dodatkowo w oświadczeniu należy podać powody odejścia od Kościoła oraz zaakceptować klauzulę, że jest się świadomym konsekwencji tego aktu.

Jak przebiega apostazja?

Jeśli nasze pismo spełnia wymogi formalne, proboszcz przeprowadza rozmowę z taką osobą, aby lepiej poznać powody i zrozumieć podjętą decyzję. Po rozmowie ksiądz podejmuje próbę przekonania do rezygnacji z apostazji. Jeśli zapewnimy proboszcza, że świadomie i dobrowolnie występujemy z Kościoła, oświadczenie apostazji jest weryfikowane przez ordynariusza (biskupa). Jeżeli uzna on, że wszystkie warunki zostały spełnione, kapłan w księdze ochrzczonych dokonuje wpisu, że dokonano apostazji. Jedynym dokumentem dokonania apostazji jest akt chrztu z dodatkową informacją o apostazji.

Czy apostazja jest nieodwracalna?

Apostazja nie jest nieodwracalna, co dla wielu może być bardzo ważną informacja. Apostata zachowuje możliwość powrotu do kościoła. W przypadku powrotu do kościoła, należy złożyć pisemne oświadczenie woli. W takim oświadczeniu należy opisać pobudki odejścia od Kościoła oraz powody powrotu. Jeśli kapłan wyrazi zgodę, kieruje wniosek do ordynariusza o uchylenie ekskomuniki i nanosi on wpis do księgi chrztów. Po zakończeniu wszystkich procedur taka osoba może wrócić do wspólnoty Kościoła, jednak zostanie nałożona mu pokuta.