W dzisiejszych czasach trudno jest sobie wyobrazić dziecko, które nie miałoby styczności z komputerem oraz nie grałoby w gry. Rolą opiekuna dziecka jest jednak to aby aktywność dziecka przynosiła mu jak najwięcej korzyści i nie przerodziła się w patologię.

Gry komputerowe a psychika dzieci

Nie zawsze spędzanie czasu na komputerze przez dzieci musi oznaczać czegoś negatywnego. Dobrze dobrane programy oraz gry komputerowe pozytywnie wpływają na rozwój dziecka. Istnieje wiele gier dzięki, którym będzie miało ono możliwość na ćwiczenie swojej koordynacji wzrokowo-ruchowej, zręczności, spostrzegawczości oraz na rozbudzenie w sobie większej ciekawość świata, co bezpośrednio przełoży się na jego aktywność poza grami. Odpowiednie gry nie sprawią, że psychika dziecka ucierpi.

Gry wspomagają również ćwiczenie procesów umysłowych. Na rynku dostępnych jest wiele gier, które wymagają używania logicznego myślenia oraz hipotetycznej oceny podjętych decyzji. Pomaga to w prosty sposób uczyć się tego, że podjęte działania mają swoje konsekwencje.

Alarmujące zachowania dzieci

Nie zawsze jednak gry mają korzystny wpływ. Psychika dziecka oraz jego zachowanie może ulec diametralnej zmianie, gdy korzystanie z komputera wymknie się spod kontroli. Szczególną uwagę należy zwrócić, gdy dla dziecka gry stają się główną codzienną aktywnością. Alarmujące powinno być, gdy młody człowiek rezygnuje ze swoich dotychczasowych aktywności, na rzecz spędzenia przy komputerze dłużej ilości czasu.

Gdy dziecko przez dłuższy czas nie ma możliwości grania na komputerze, mogą wystąpić u niego objawy abstynencyjne, może wtedy pojawić się obniżony nastrój, pojawiać się może niekontrolowana agresja skierowana na inne osoby, ale również autoagresja. Spędzanie zbyt długiego czasu na graniu na komputerze może być powodem labilności emocjonalnej dziecka, czyli szybkiego przechodzenia od pozytywnych do negatywnych stanów emocjonalnych.

Aby zapobiec negatywnym skutkom korzystania z komputera należy trzymać się kilku reguł. Po pierwsze i najważniejsze rodzic powinien kontrolować rodzaj aktywności pociechy. Ważne jest, aby gry komputerowe były dostosowane do wieku. Rodzic powinien ustalić konkretny czas korzystania z komputera przez dziecko. Ważne jest, aby motywować dziecko do innych aktywności, tak aby czas spędzany na komputerze nie stał się jedyną rozrywką.