firma faktoringowa

Na rynku coraz częściej słyszymy słowo faktoring, usługi faktoringowe. Korzystają z niego zarówno duże korporacje, jak i firmy z sektora MŚP. Czym jest faktoring? Jakie usługi oferuje zajmująca się nim firma?

Czym jest faktoring?

Faktoring to usługa, która wspiera przedsiębiorstwa w zarządzaniu kredytem kupieckim, czyli stroną należnościową przedsiębiorstwa. Firma faktoringowa czyli faktor wykupuje od swojego klienta czyli faktoranta nieprzeterminowane faktury. Te zostały wystawione za sprzedaż konkretnych produktów lub usług. W obrocie gospodarczym płatność za te dobra jest zazwyczaj odroczona w ramach ustalonych warunków kredytu kupieckiego. Dzięki nawiązaniu współpracy z firmą faktoringową przedsiębiorca otrzymuje do 90% wartości faktur, które już wystawił, zanim środki od kontrahentów spłyną na jego konto. Po tym jak faktury ze strony kontrahentów zostaną uregulowane, faktorant otrzymuje pozostałe – w tym przypadku – 10% należności.

firma faktoringowa

Dodatkowe usługi faktoringowe

Firma faktoringowa może oferować dodatkowe usługi w ramach faktoringu. Może być to faktoring pełny bądź niepełny. Jeśli zdecydujemy się na tę pierwszą opcję, po stronie firmy faktoringowej będzie również prowadzenie i monitorowanie bilansu należności wobec przedsiębiorstwa. Faktoring pełny obejmuje również ubezpieczenie należności. Jeśli któryś z kontrahentów okaże się niewypłacalny, faktor wypłaca swojemu klientowi ubezpieczenie z tego tytułu. Wcześniej podejmuje działania związane z windykacją należności. Natomiast faktoring niepełny nie jest objęty takim ubezpieczeniem. Jeśli kontrahent nie ureguluje płatności w określonym terminie, faktorant zwraca otrzymane od faktora środki.

Dlaczego warto podjąć współpracę z firmą faktoringową?

Usługi faktoringowe wspierają przedsiębiorstwa w zarządzaniu należnościami. Są doskonałym sposobem na uregulowanie płynności finansowej. Faktoring jest również źródłem finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstw, co ma bardzo duży wpływ na ich rozwój i możliwości inwestycyjne.