Każda rodzina powinna pamiętać o przestrzeganiu zasad, które sprawią, że ich mieszkanie może być bezpieczną przystanią. Zasady te są proste i konkretne. Wystarczy tylko o nich pamiętać i wprowadzić je w życie.

1. Ochrona przed pożarem

Nawet w domu należy pamiętać o zasadach BHP. Z tego powodu należy podejmować kroki, które mają ograniczyć ryzyko wystąpienia wypadków i zdarzeń potocznie zwanych nieszczęściami. Jednym z najpoważniejszych problemów jest ryzyko wybuchu pożaru. Żeby je ograniczyć przed każdym wyjściem z domu należy sprawdzić, czy wszystkie sprzęty elektryczne zostały wyłączone. Oczywiście, należy też zabezpieczyć wszystkie środki łatwopalne oraz umieścić gaśnicę w łatwo dostępnym miejscu.

2. Pod kontrolą

Druga zasada BHP dotyczy odpowiedniego zabezpieczenia ostrych przedmiotów, leków oraz środków chemicznych. Dostępu do nich nie mogą mieć dzieci, więc należy umieszczać je na górnych półkach lub w szafkach posiadających zabezpieczenia.

3. Walka z alergenami

W domu nie powinno używać się środków chemicznych, które mogą powodować występowanie alergii. Ma to też znaczenie w czasie remontów. Należy wybierać wyłącznie materiały, które posiadają odpowiednie atesty.

4. Reakcje na zagrożenia

Bezpieczeństwo w domu opiera się także na właściwych reakcjach. Konieczne jest by każdy domownik wiedział jak zachować się w sytuacji kryzysowej oraz jak wezwać pomoc. Niezbędna jest też znajomość zasad pierwszej pomocy.

5. Czujniki

W bezpiecznym domu powinno się też korzystać z czujników. Jedyną szansą na wykrycie śmiertelnie niebezpiecznego czadu są właśnie czujniki.