Tytułowe urządzenie jest składnikiem każdej klimatyzacji samochodowej. Bez niego cały układ nie miałby sensu i po prostu by nie działał. Razem ze skraplaczem tworzy integralną część systemu chłodzenia każdego auta, które posiada na wyposażeniu system chłodzenia kabiny. Warto nieco bliżej przyjrzeć się temu kluczowemu elementowi. Na jakiej zasadzie działa? W jakich postaciach występuje?

Jak działa parownik?

Parowniki składają się z dużej ilości cienkich rurek obudowanych radiatorami. Rurki i ożebrowanie parownika wykonane jest z jednego z plastycznych metali doskonale odbierających i rozprowadzających ciepło. Miedź i aluminium to materiał, które są w tym przypadku wykorzystywane zdecydowanie najczęściej.

Zanim czynnik chłodniczy trafi do parownika, trzeba obniżyć wstępnie jego ciśnienie. W tym celu montowane są dysze dławiące lub zawory rozprężne. Sposób działania sekcji rozprężającej jest całkowicie automatyczny – odbywa się pod wpływem wahań temperatury. W ten sposób precyzyjnie dozowany jest środek chłodniczy.

parowniki

Kiedy czynnik opuści urządzenia rozprężające jest niejednorodny, a do parownika trafia jako mieszanina pary i – jeszcze nieodparowanej – cieczy. Dopiero wędrówka poprzez meandry przewodów w parowniku pozwala na całkowitą zmianę stanu skupienia. Długa droga poprzez urządzenie czynnikowi chłodzącemu całkowite odparowanie i osiągnięcie temperatury znacznie poniżej zera. Teraz można już skierować strumień powietrza z zewnątrz na parownik, tak aby ochłodzić powietrze i pokierować je do kabiny pojazdu.

Konfiguracje systemowe

Jak już powyżej wykazano, działanie parowników jest dosyć skomplikowane. Ponadto, parowniki występują w różnych postaciach, różniąc się nie tylko mechanizmem działania, ale również budową. Poniżej przykłady rozwiązań konstrukcyjnych, w jakich występują parowniki. Wyróżnia się 4 główne opcje:

  1. System równoległy − jest to dość archaiczna, coraz rzadziej stosowana konstrukcja. W tym przypadku czynnik przepływa w równolegle umieszczonych przewodach. Na wejściu rozgałęzia się na wiele odnóg, zaś na wyjściu jest zebrany w jeden wylot. Taka budowa parowników daje najniższe spadki ciśnienia chłodziwa.
  2. System typu „W” − konstrukcja zbliżona do litery W, jednak jeśli chodzi o mechanizm działania ,zbliżony do tego w systemie równoległym..
  3. System typu „U” − połączenie zbiorników z gazem przypomina literę „U”.
  4. System typu „S” − linia przewodów prowadzona jest równolegle i tylko zwrot przepływu ulega zmianie przy jednoczesnym niezmiennym kierunku. Przez wielu system ten uważany jest za najsprawniejszy.