elektrozawory w Air-Com

Właściwe wymiarowanie elektrozaworów współpracujących np. z systemami komfortu w domu to istotny temat, któremu warto przyjrzeć się z bliska. Inwestor wyposażony w wiedzę o szablonowych parametrach wymiarowania podejmuje bowiem o wiele trafniejsze decyzje.

Najważniejsze parametry

Najistotniejszym parametrem branym pod uwagę jest moc układu w odniesieniu do masy przepływającego czynnika, a nie jak mogłoby się wydawać – do wielkości przyłącza. Rozmiary przyłączy elektrozaworów mogą zmylić również wtedy, kiedy nie przeprowadzi się wcześniejszego audytu konstrukcyjnego. Wystarczy porównać zawory dowolnego producenta. Analizując linię produktów o tym samym nominale średnicy przyłącza i porównując w tabeli rubrykę przepływ można zauważyć, że wartości przepływu różnią się znacznie pomiędzy modelami. Przekładając to na nomenklaturę techniczną charakterystyki elektrozaworów, należy właściwie określić Kvs. Wartość informuje o uzyskiwanym przepływie przez zawór przy stracie ciśnienia 1 bar. Najbardziej niepożądaną sytuacją, która wpływa na funkcjonowanie instalacji, jest jednoczesne niedowartościowanie wymiaru przyłącza i wybranie architektury zaworu, która daje Kvs z najniższych zakresów możliwości.

elektrozawory w Air-Com

Wybór i zakup elektrozaworów

Znaczna większość parametrów zapewniających właściwe działanie elektrozaworu dotyczy sterowania impulsami elektrycznymi. Zawory, szczególnie te pracujące z czynnikiem gorącym, są podatne na zmianę rezystancji cewki. Należy zatem wybierać jednostki o skrupulatnie zaplanowanej kompensacji zjawiska nagrzewania. Niezbędne jest wybranie właściwej konstrukcji zaworu i dostosowaniu wartości zadanego prądu do sterowania cewką.

Inwestując, szczególnie w drogi sprzęt, warto wcześniej przeanalizować problematykę dopasowania widełek maksymalnego i minimalnego prądu cewki. Jest to szczególnie ważne z tego względu, że wartości prądu ustawiane są już podczas normalnej pracy zaworu. Należy zatem założyć rozsądne granice, aby w ruchu ciągłym elektrozawór płynnie reagował spadkiem wartości prądu w trakcie otwierania się zaworu i wzrostu ciśnienia poza elementem odcinającym.

Elektrozawory to sprzęt dosyć zaawansowany technologicznie, o strategicznej wartości dla instalacji. Dlatego też zalecamy kupno jedynie wysokiej jakości elementów od uznanych już producentów, takich jak firma Air-com. Kupując elektrozawory w Air-com, zyskujemy gwarancję, iż korzystamy z najnowocześniejszych zaworów tego typu.