Zdarza się, że budynek z różnych względów należy zburzyć. W tym celu nie wystarczy po prostu wynająć ekipy. Konieczne jest dopełnienie formalności, tak by być w zgodzie z prawem. Jak przygotować się do rozbiórki? Co wchodzi w jej cenę? Jakie są formalności?

Koszty rozbiórki

Rozbiórka nie jest tanią usługą. W jej cenie mieści się nie tylko demontaż budynku ale też usunięcie powstałych w ten sposób odpadów. Cena zależna jest od rozmiarów i charakteru budynku. Koszty rozbiórki są też uzależnione od województwa, w którym mieści się dom. Najniższe koszty za demontaż 1m/2 są w województwie podlaskim i lubelskim. Najwyższe – w wielkopolskim, małopolskim, opolskim i lubuskim. Rozbiórka ścian z karton-gipsu jest też dużo tańsza niż rozbiórka ścian nośnych z cegły lub z żelbetonu. Z tego powodu planując rozbiórkę należy poprosić o profesjonalną i indywidualną wycenę. Konieczne jest też wyszczególnienie, co dokładnie wchodzi w skład ceny.

Formalności

Żeby rozbiórka była legalna inwestor musi uzyskać specjalne pozwolenie lub zgłosić zamiar wykonania tej czynności. Pozwolenie na rozbiórkę domu należy uzyskać w kilku przypadkach – gdy budynek ma więcej niż 8 m wysokości lub jeżeli jego odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości. Jeśli budynek mieszkalny nie spełnia tych warunków, ale też nie jest zabytkiem ani nie jest objęty ochroną konserwatora – wystarczy zgłoszenie. Do dokumentacji należy dołączyć projekt rozbiórki i plan zabezpieczenia terenu. W czasie rozbiórki należy prowadzić także jej dziennik.