bank komórek macierzystych

Bankowanie krwi pępowinowej jest obecnie coraz powszechniejsze. Coraz więcej rodzin interesuje się tym zagadnieniem i decyduje się na przechowywanie komórek macierzystych.

Krew pępowinowa jest szczególnie bogata w komórki macierzyste, które pozyskiwane są podczas porodu i mogą być wykorzystywane w leczeniu wielu chorób, a także w przypadku zagrożenie życia. Można powiedzieć, że wykorzystuje się je w leczeniu osiemdziesięciu ciężkich chorób onkologicznych oraz hematologii. Komórki macierzyste wykorzystuje się do leczenia zarówno nowo narodzonego dziecka jak i jego rodzeństwa. Przede wszystkim wykorzystuje się je do leczenia chorób hematologicznych, takich jak np. białaczka, ale także neurologicznych min. mózgowe porażenie dziecięce i autyzm.

Banki krwi pępowinowej

Przechowywaniem krwi pępowinowej zajmują się banki, które są placówkami publicznymi lub placówkami prywatnymi . Ich działanie jest różne, ponieważ w bankach publicznych ze zdeponowanej krwi mogą korzystać wszyscy, nawet niespokrewnieni z rodziną dawcy, w przypadku banków rodzinnych, koszty bankowania ponosi rodzina i tylko ona z niej korzysta.

Pobranie krwi pępowinowej

Pobranie krwi pępowinowej jest zabiegiem całkowicie bezpiecznym i nieinwazyjnym, jeśli chodzi o nowo narodzone dziecko. Krew pobierana jest w momencie, gdy dziecko oddzielone jest już od pępowiny.

Bank krwi pępowinowej daje możliwość wyboru metody preparatyki krwi pępowinowej. Jednym z pakietów jest pakiet standardowy, w której pobieranie krwi odbywa się za pomocą metody tradycyjnej. Kolejnym rozwiązaniem  jest pakiet Delux, w nim preparatyka krwi wykonywana jest przy zastosowaniu szwajcarskiego separatora komórek macierzystych Sepax.

komórki macierzyste bank

 W obu tych metodach, przechowywane są komórki w pakiecie Duo, czyli w dwóch oddzielnych porcjach do różnorodnego wykorzystania.

Proces leczenia komórkami macierzystymi

Standardowe przeszczepienie komórek macierzystych jest procedurą refundowaną. W przypadku niestandardowych form leczenia komórkami macierzystymi, to jest np. leczenia stwardnienia rozsianego, takie zabiegi są nierefundowane.

W przypadku chęci skorzystania z usług banku komórek macierzystych, warto umówić się z lekarzem na konsultację, przeczytać umowę i zastanowić się, czy warto skorzystać z takiej ewentualności przechowywania i leczenia krwią pępowinową.